Fakta

Fakta

kart
Sri Lanka er et land med en lang og begivenhetsrik historie. Alle de ulike superlativene og adjektivene som er brukt for å beskrive landet med få ord, henspeiler til rikdom både på historie, naturressurser, i folkeslag, kultur, fakta og myter. Slående lukter, lyder og farger vitner om et folk og land som i aller høyeste grad er levende til stede.

Landet ligger plassert som et vedheng til øret av India. Noen karakteriserer formen på landet som en gledeståre som frøs fast da den dryppet av Indias kinn, andre beskriver landet som en perle, en pære eller en mango. Hollenderne presterte å karakterisere formen på øya som ei skinke, til liten glede for muslimene og de vegetarianske buddhistene. Den portugisiske poeten Camões hadde bedre fantasi:

Ceylon lifts her spicy breast, And waves her woods above the Watery waste

Portugiserne skrev også hjem at de var kommet til «The Land of Delight», Marco Polo proklamerte Sri Lanka til å være ”bedre enn noen annen øy i verden”. For landets innbyggere er øya den originale Edens Hage.

Lonely Planet kåret Sri Lanka som Årets Reisemål i 2013.

Beliggenhet

Sri Lanka ligger ved Det Indiske Hav like syd for Indias sydspiss. Øya har omtrent samme størrelse som Irland. Den er på det lengste fra nord til syd og på det bredeste. Flere betydelig mindre øyer tilhører også Sri Lanka. Hovedøya deles geografisk inn i tre hovedområder: det regnrike lavlandet i sydøst, det tørre lavlandet i nordøst og høylandet midt i det sydlige Sri Lanka. Det er lavlandet som dominerer.

Temperatur

På grunn av landets beliggenhet nær ekvator, er temperaturen temmelig konstant hele året. Det kan være skiller mellom regionene, men det er ikke store forskjeller mellom årstidene. I Colombo ligger gjennomsnittstemperaturen på 27 grader. Men forskjellen på den kaldeste og varmeste måneden i hovedstaden er bare 1,7 grader. Høylandet har lavere temperaturer. Der er gjennomsnittstemperaturen omkring 16-18 grader.

Havtemperatur

Det Indiske Hav ligger konstant på 27 grader.

Offisielt navn: Demokratiske sosialistiske republikk Sri Lanka (Ceylon før 1972) Uavhengighet fra Storbritannia 4. februar 1948 Størrelse 65 610 km2 (Svalbard er 62 045 km2) Hovedstedene Kommersiell – Colombo med ca. 700.000 innbyggere, 2,3 millioner med forsteder Administrativ/lovgivende – Sri Jayewardanapura-Kotte (kalt Kotte), forstad til Colombo, med egen bystatus og ca. 120.000 innbyggere

Befolkning: 21,5 millioner

Styreform: Republikk

Nasjonaldag: 4. februar

Statssjef: President Mahinda Rajapaksa

Levealder: Gjennomsnitt 76 år. Kvinner 79 år. Menn 73 år.

Befolkningsvekst: 0.913 %

Folkegrupper: Singaleser 74%, lankesiske tamiler 13%, indiske tamiler 6%, muslimer 7%

Religion: Buddhisme 69%, hinduisme 15%, kristne 8%, islam 7%, andre 1%

Språk: Singalesisk og tamil er offisielle språk. Engelsk ofte brukt.

Høyeste fjell: Pidurutalagala – 2,524 m.o.h

Viktigste elv: Mahaweli Ganga. Betyr «den store sandete elva». 335 km lang

Kystlinje: 1340 km

Internasjonale forbindelser: Sri Lanka er medlem av FN og FN’s særorganisasjoner, bl.a.  Verdensbanken, Verdens handelsorganisasjon og Commonwealth

Singalesere

Majoritet med ca ¾ av befolkningen. De har sin opprinnelse i det nordlige India og innvandret til Sri Lanka i forhistorisk tid. De fleste av dem er buddhister. Denne befolkningsgruppen deles inn i lavlands-singalesere og høylands-singalesere. Høylands-singalesere var selvstendige inntil 1815, mens lavlands-singalesere ble kolonisert på 1500-tallet. I dag bor singaleserne hovedsakelig i de syd- og nordvestlige, sentrale og sydøstlige regioner.

Tamiler

Den nest største befolkningsgruppen på rundt 19 % hvorav de fleste er hinduer, men langs kysten bor mange kristne, tamilske fiskere. De deles ofte inn i lankesiske og indiske tamilere. De lankesiske tamilene innvandret fra det sydlige India før vår tidsregning. De bor hovedsakelig i nord hvor de er den største folkegruppen, og i øst. Forfedrene til de indiske tamilene flyttet under kolonitiden fra det sydlige India til Sri Lanka for å arbeide på plantasjer. De lever hovedsakelig i det sentrale høylandet.

Historien er mangfoldig og kan deles inn i ulike epoker

Den forhistoriske perioden som strekker seg fra ca. 10 000 f.Kr – 250 f.Kr.
Anuradhapura periode fra ca. 250 f.Kr – 1017 e.Kr.
Polonnaruwa perioden fra 1073 – 1215.
Periode med kortvarige hovedsteder fra 1214 – 1597.
Kandy perioden fra 1597 – 1815.
Britisk koloni periode fra 1802 – 1948.
Uavhengighetsperioden fra 1948 til i dag.