Jaffna – nord

[slideshow slideshow post_id=»3341″]

Jaffna ligger på Jaffna-halvøya, som i mange hundre år har vært sentrum for tamilsk kultur. Tamiliene kom opprinnelig fra India som kun ligger unna, og har gjennom tidene alltid følt seg tettere knyttet til sør-India enn Sri Lanka. Med sin strategiske beliggenhet var Jaffna tidligere en by som mange nasjoner sloss om å få herredømme over. Antagelig er dette landets eldste by med en over 2000-årig historie. Etter uavhengigheten fra England i 1948, begynte uenighetene mellom singalesere og tamilere i dette området. Under borgerkrigen ble mye ødelagt i byen. I dag er Jaffna landets nest største by og størsteparten av innbyggerne er tamiler. Byen ligger litt avsides fra resten av landet, og er ikke et stort turistmål